Välkommen till TKS Redovisning, Eskilstuna
Auktoriserad redovisningskonsult

Start Våra tjänster Om oss Offert Länkar Kontakt

Du kan få hjälp med följande tjänster!

Löpande bokföring
Fakturering
Leverantörsreskontra
Betalningar
Avstämningar
Skattedeklaration
Löneadministration
Kontrolluppgifter
Årsbokslut
Årsredovisningar
Deklarationer
Rådgivning


Arbetar utförs på kontoret eller direkt ute hos kund, längre eller kortare tid, enligt överenskommelse.
Ni köper enbart de tjänster som Ni har behov av.

Frigör tid så att Ni kan ägna mer kraft åt era huvudsakliga arbetsuppgifter

Medlem i SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Riksförbund.
För att bli godkänd av SRF ställs höga krav på teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet och ett fortlöpande arbete med kompetensutveckling. Vidare måste man ha ansvarsförsäkring och följa god redovisningssed.


 

TKS Redovisning, Hamngatan 7, 632 20 Eskilstuna Mobil 0703 - 020 726, Epost
Reg. bifrima till Partnerkonsult i Eskilstuna AB 556254-6050 Etb 1985.